Anställda i kommunen, Strömsund

Strömsunds kommun ligger i Jämtlands län och har 11 473 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 1 227 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.