Största privata arbetsgivare, Strömsund

Strömsunds kommun ligger i Jämtlands län och har 11 397 invånare. Största privata arbetsgivare är Attacus Stomsystem Betong AB med 225 anställda (år 2022).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.