Andel företagare, Strömsund

Strömsunds kommun ligger i Jämtlands län och har 11 488 invånare. Värdet för andel företagare är det 36:e högsta i landet med 9,3 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.