Andel företagare, Strömsund

Strömsunds kommun ligger i Jämtlands län och har 11 473 invånare. Värdet för andel företagare är det 30:e högsta i landet med 10,0 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.