Andel högutbildade, Strömsund

Strömsunds kommun ligger i Jämtlands län och har 11 473 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 33:e lägsta i landet med 13,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.