Skattesats, Strömsund

Strömsunds kommun ligger i Jämtlands län och har 11 473 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Strömsunds kommun till 34,92 procent, vilket var den sjunde högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.