Befolkningsökning, Strömsund

Strömsunds kommun ligger i Jämtlands län och har 11 473 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Strömsunds kommun den 32:a lägsta i landet med −2,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.