Befolkningsökning, Strömsund

Strömsunds kommun ligger i Jämtlands län och har 11 113 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Strömsunds kommun den 22:a lägsta i landet med −3,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.