Befolkningsökning, Strömsund

Strömsunds kommun ligger i Jämtlands län och har 11 488 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Strömsunds kommun den 25:e lägsta i landet med −2,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.