Medelålder, Strömsund

Strömsunds kommun ligger i Jämtlands län och har 11 488 invånare. Värdet för medelålder är det 32:a högsta i landet med 46,9 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.