Invånare i kommunen, Strömsund

Strömsunds kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 11 703 människor (2018). Landarealen är 10 567 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.