Invånare i kommunen, Strömsund

Strömsunds kommun ligger i Jämtlands län och har 11 397 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 89 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.