Invånare i kommunen, Strömsund

Strömsunds kommun ligger i Jämtlands län och har 11 113 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 88 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.