Kommunens kostnader, Ragunda

Ragunda kommun ligger i Jämtlands län och har 5 210 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 29:e högsta i landet med 70 725 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.