Kommunens kostnader, Ragunda

Ragunda kommun ligger i Jämtlands län och har 5 135 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 27:e högsta i landet med 74 893 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.