Anställda i kommunen, Ragunda

Ragunda kommun ligger i Jämtlands län och har 5 210 invånare. Värdet för anställda i länet är det 29:e lägsta i landet med 510 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.