Andel förtidspensionärer, Ragunda

Ragunda kommun ligger i Jämtlands län och har 5 210 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 55:e högsta i landet med 5,8 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.