Andel förtidspensionärer, Ragunda

Ragunda kommun ligger i Jämtlands län och har 5 208 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 64:e högsta i landet med 6,0 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.