Andel förtidspensionärer, Ragunda

Ragunda kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 5 284 människor (2019). Landarealen är   2 526 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.