Nyföretagande, Ragunda

Ragunda kommun ligger i Jämtlands län och har 5 210 invånare. Värdet för nyföretagande är det 23:e högsta i landet med 14,7 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.