Andel företagare, Ragunda

Ragunda kommun ligger i Jämtlands län och har 5 208 invånare. Värdet för andel företagare är det 37:e högsta i landet med 9,2 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.