Förvärvsfrekvens, Ragunda

Ragunda kommun ligger i Jämtlands län och har 5 210 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 74:e högsta i landet med 82,4 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.