Andel högutbildade, Ragunda

Ragunda kommun ligger i Jämtlands län och har 5 210 invånare. Värdet för andel högutbildade är det fjortonde lägsta i landet med 12,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.