Befolkningsökning, Ragunda

Ragunda kommun ligger i Jämtlands län och har 5 135 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Ragunda kommun den 67:e lägsta i landet med −1,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.