Befolkningsökning, Ragunda

Ragunda kommun ligger i Jämtlands län och har 5 210 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Ragunda kommun den 21:a lägsta i landet med −2,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.