Befolkningsökning, Ragunda

Ragunda kommun ligger i Jämtlands län och har 5 208 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Ragunda kommun den åttonde lägsta i landet med −4,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.