Kommunens kostnader, Östersund

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har 64 324 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 69:e högsta i landet med 66 956 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.