Kommunens kostnader, Östersund

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har 63 985 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 73:e högsta i landet med 63 771 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.