Kommunens skatteintäkter, Östersund

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har 64 324 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 72:a högsta i landet med 49 200 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.