Anställda i kommunen, Östersund

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har 64 324 invånare. Värdet för anställda i kommunen är det 29:e högsta i landet med 4 966 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.