Största privata arbetsgivare, Östersund

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har 64 324 invånare. Största privata arbetsgivare är Swedbank AB med 375 anställda (år 2022).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.