Andel förtidspensionärer, Östersund

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har 64 324 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 5,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.