Nyföretagande, Östersund

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har 64 324 invånare. Värdet för nyföretagande är nära genomsnittet med 11,1 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.