Andel företagare, Östersund

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har 64 324 invånare. Värdet för andel företagare är det 88:e lägsta i landet med 5,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.