Andel företagare, Östersund

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 63 779 människor (2019). Landarealen är 2 221 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.