Förvärvsfrekvens, Östersund

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 63 779 människor (2019). Landarealen är 2 221 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.