Andel högutbildade, Östersund

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 63 779 människor (2019). Landarealen är 2 221 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.