Andel högutbildade, Östersund

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har 64 324 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 37:e högsta i landet med 30,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.