Skattesats, Östersund

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har 64 881 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Östersunds kommun till 33,72 procent, vilket var den 122:a högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.