Skattesats, Östersund

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har 63 985 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Östersunds kommun till 33,72 procent, vilket var den 110:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.