Befolkningsökning, Östersund

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har 64 324 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Östersunds kommun nära genomsnittet med 1,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.