Befolkningsökning, Östersund

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har 63 985 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Östersunds kommun den 91:a högsta i landet med 2,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.