Befolkningsökning, Östersund

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har 64 881 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Östersunds kommun den 88:e högsta i landet med 1,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.