Medelålder, Östersund

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har 64 324 invånare. Värdet för medelålder är det 85:e lägsta i landet med 42,1 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.