Medelålder, Östersund

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har 63 985 invånare. Värdet för medelålder är det 87:e lägsta i landet med 41,9 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.