Invånare i kommunen, Östersund

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har 64 324 invånare.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.