Invånare i kommunen, Östersund

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har 64 714 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 38 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.