Invånare i kommunen, Östersund

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har 63 985 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 37:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.