Kommunens kostnader, Krokom

Krokoms kommun ligger i Jämtlands län och har 15 352 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 38:e högsta i landet med 69 501 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.