Kommunens skatteintäkter, Krokom

Krokoms kommun ligger i Jämtlands län och har 15 352 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 45 859 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.