Anställda i kommunen, Krokom

Krokoms kommun ligger i Jämtlands län och har 15 352 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 1 327 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.