Andel förtidspensionärer, Krokom

Krokoms kommun ligger i Jämtlands län och har 15 352 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 95:e lägsta i landet med 4,4 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.