Andel företagare, Krokom

Krokoms kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 14 966 människor (2019). Landarealen är 6 218 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.