Andel företagare, Krokom

Krokoms kommun ligger i Jämtlands län och har 15 352 invånare. Värdet för andel företagare är det tolfte högsta i landet med 10,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.