Förvärvsfrekvens, Krokom

Krokoms kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 14 858 människor (2018). Landarealen är 6 218 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.