Andel högutbildade, Krokom

Krokoms kommun ligger i Jämtlands län och har 15 352 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 58:e högsta i landet med 26,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.