Andel högutbildade, Krokom

Krokoms kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 14 966 människor (2019). Landarealen är 6 218 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.