Andel högutbildade, Krokom

Krokoms kommun ligger i Jämtlands län och har 15 532 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 54:e högsta i landet med 27,8 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.