Befolkningsökning, Krokom

Krokoms kommun ligger i Jämtlands län och har 15 054 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Krokoms kommun nära genomsnittet med 0,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.