Befolkningsökning, Krokom

Krokoms kommun ligger i Jämtlands län och har 15 595 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Krokoms kommun den 32:a högsta i landet med 3,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.