Befolkningsökning, Krokom

Krokoms kommun ligger i Jämtlands län och har 15 352 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Krokoms kommun den 46:e högsta i landet med 3,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.