Medelålder, Krokom

Krokoms kommun ligger i Jämtlands län och har 15 532 invånare. Värdet för medelålder är det 75:e lägsta i landet med 41,9 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.