Kommunens kostnader, Härjedalen

Härjedalens kommun ligger i Jämtlands län och har 10 145 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 24:e högsta i landet med 75 555 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.