Kommunens skatteintäkter, Härjedalen

Härjedalens kommun ligger i Jämtlands län och har 10 114 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 46 568 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.