Anställda i kommunen, Härjedalen

Härjedalens kommun ligger i Jämtlands län och har 10 114 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 990 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.